210 4251210 - 211 | ‎210 4251434 - 435
Η “Super Donuts” στην συλλεκτική έκδοση Greek Foods με τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες τροφίμων.

Η “Super Donuts” στην συλλεκτική έκδοση Greek Foods με τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες τροφίμων.

Στην συλλεκτική έκδοση Greek Foods, δημοσιεύτηκε παρουσίαση της “SUPER DONUTS STEFANAKIS”. Το όραμα, η πίστη, το μεράκι αλλά και το πείσμα για την τελική επιτυχία καθιστούν την “Super Donuts Stefanakis” μια από τις ελληνικές εταιρίες που συνεχίζουν να διακρίνονται...